ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگویها رفتاری در پارک های شهری

0 38

امروز  مقاله ایی با عنوان ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگویها رفتاری در پارک های شهری نمونه موردی پارک مردم همدان نوشته امین لطیفی معرفی میکنم.
چکيده:
پارك­هاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي در شهرها، نقش مهمي در رفع نيازهاي انساني ايفا مي­كنند. بسياري از نظريه­پردازان شهري پارك­هاي شهري را به عنوان يكي از اجزاي اصلي يك سيستم شهري مي دانند، زيرا در كنار نقش كاركردي خود باعث افزايش اجتماع­پذيري در فضاهاي شهري مي شوند.

بنابراين به منظور پويايي بيشتر اين فضاها و براي برآورده ساختن نيازهاي مردم، بايد به رفتارهاي شكل دهنده اين فضاها توجه كرد و آنها را مورد بررسي قرار داد. از آنجايي كه كارايي اغلب پارك­هاي شهري در نتيجه عدم انطباق نيازهاي كاربران با كيفيات محيطي متناسب با قلمروهاي رفتاري، در سطح پاييني مي­باشد،

لزوم توجه به برنامه اصولي و مبتني بر رفتار استفاده كنندگان در اينگونه فضاها، ضروري مي نمايد. پارك مردم در شهر همدان به عنوان نمونه مطالعاتي اين پژوهش انتخاب شده است.

هدف از اين مطالعه، شناسايي و ارزيابي محرك ها و الگوهاي رفتاري كاربران در قالب نيازها و كيفيت هاي محيطي در پارك هاي شهري است. پژوهش حاضر، يك تحقيق ميداني با رويكرد توصيفي _ تحليلي است و به دنبال پاسخ به اين سئوال اساسي است كه، الگوها و قلمروهاي رفتاري چه تاثيري در ارتقاي كيفيت محيطي در پارك­هاي شهري دارند؟

در اين پژوهش براي تدوين چارچوب نظري، ابتدا با استفاده از روش اسنادي، ادبيات و مباني نظري موضوع به تفصيل بيان شده و سپس با تحليل رويكردهاي موجود با تاكيد بر الگوهاي رفتاري، سعي در استدلال منطقي مباحث و در نتيجه تدوين چارچوب مفهومي براي پژوهش شده است.

براي اين منظور، علاوه بر تحليل كيفي فضاي شهري مورد مطالعه و بررسي چگونگي رفتارهاي شكل گرفته شده در فضا به سبب وجود ويژگي­هاي فضايي موجود در آن، به تحليل كمي شاخص ها با استفاده از طراحي پرسشنامه و نقشه­هاي رفتاري بر اساس حجم نمونه و تبديل يافته­هاي كيفي به مولفه­هاي كمي از طريق نرم­افزارSPSS پرداخته شده است.

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد از سويي نيازهاي انساني نتيجه تاثير رفتار بر فضا و محيط است و قابليت محيط، زمينه­ساز انجام رفتارهاست و از سويي ديگر، ارتقاي كيفيت محيطي و تاثير مولفه هاي آن بر قلمروها و الگوهاي رفتاري در پارك­هاي شهري صرفاً مفهومي كمي و تكنيكي نبوده، بلكه با مفاهيم كيفي نيز در ارتباط است.

 

 

همچنین سایر مقالات را می توانید دنبال کنید:

تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي

تاثیرات شگفت انگیز دیوارهای سبز در کاهش آلاینده ها

بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با توجه به معماری ساختمان

آشنایی با پنجره های خورشیدی و نحوه عملکرد آنها

مميزي انرژي ساختمان مشخص در اصفهان، تاثير عوامل مختلف و راهكارهاي كاهش تلفات انرژي

مروری بر مطالعات مدلسازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Revit یا Archicad ؟

کتاب آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر

قش IPD در استفاده بهینه از توانایی مهندسان

آموزش دیزاین بیلدر۰۲

مصرف انرژی ساختمان ها و شبیه سازی انر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.