برآورد رطوبت نسبي با استفاده از دمای شبنم و خشک

0 177

برآورد رطوبت نسبي با استفاده از دمای شبنم و خشک

در صورتي که رطوبت نسبي اندازه‌گيري شده باشد، داده‌هاي اندازه گيري شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در غير اينصورت، با در اختيار داشتن دماي خشک هوا و دماي نقطه شبنم، براي محاسبه آن از رابطه زير استفاده مي‌شود.

برآورد رطوبت نسبي با استفاده از دمای شبنم و خشک

در اين رابطه Tdb دماي هوا (ºC) و Tdp دماي نقطه شبنم (ºC) است

 

برآورد رطوبت نسبي با استفاده از دمای شبنم و خشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.