تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي

0 57

تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي در شرايط اقليمي كرج

مقاله امروز با عنوانش تعيين زاويه شيب بهينه آرايه هاي خوشيدي در شرايط اقليمي كرج  نوشته الهه بهرامي ، كمال عباسپور ثاني  که در ادامه میتونید چکیده مقاله رو مطالعه کنید.

 

چكيده:
آرايه هاي خورشيدي يكي از نويد بخشترين فناوري انرژيهاي تجديدپذير در تامين انرژي ساختمانهاي آينده ميباشد.

در نصب پنلهاي خورشيدي روي بام
ساختمانها، دانستن زاويه شيب بهينه به منظور داشتن بيشترين انرژي سالانه يا فصلي حائز اهميت ميباشد.

در حقيقت، تغييرات زاويه شيب در مقدار تابش خورشيدي كه به سطح پنلها ميرسد، موثراست.

در اين مطالعه از يك مدل رياضی روي سطوح - و سال نمونه هواشناسي(دادههاي تابش به مدت ۱۲ سال افقي در كرج)براي محاسبه تابش خورشيدي كل روي سطوح شيبدار به منظور تعيين زاويه شيب مناسب براي آرايه هاي خورشيدي استفاده شدهاست.

بهترين جهت براي آرايه هاي خورشيدي در كرج، به سمت جنوب ميباشد.

تغييرات زاويه شيب بهينه بين صفردرجه(مي،ژوئن،جولاي و آگوست) تا ۶۹ درجه (ژانويه) است.

در زمستان اين زاويه(دسامبر،ژانويه،فوريه) ۶۵,۳۳ درجه، در بهار(مارس،آوريل،مي) ۲۲ درجه، در تابستان (ژوئن، جولاي، آگوست) صفر درجه و در پائيز(سپتامبر،اكتبر،نوامبر) ۳۷,۳۳ درجه ميباشد.

زاويه شيب بهينه سالانه وابسته به عوامل متعددي از جمله عرض جغرافيايي منطقه و شرايط آب و هوايي است.

به طور متوسط، اين مقدار در سال ۳۱,۶۶ درجه مي باشد كه زاويه ثابت و مطلوب در سال است.

تعيين زاويه شيب

 

دانلود کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.