تاثیرات شگفت انگیز دیوارهای سبز در کاهش آلاینده ها

1 27

دیوارهای سبز!

هم گام با توسعه شهر قزوین و به تبع آن افزایش روزافزون خودروها در سطح شهر نیاز به پارکینگ به ویژه در مناطق متراکم شهربیش از گذشته احساس می شود که این نیاز در دهه اخیر با ساخت انواع پارکینگ های عمومی در این مناطق پاسخ داده شده است.

احداث پارکینگ طبقاتی خیابان بوعلی قزوین نیز در جهت بهره برداری اقتصادی از زمین و پاسخ به کمبود فضای  پارکینگ در یکی از متراکم ترین مناطق شهری در نظر گرفته شده است.

امروزه از گیاهان به عنوان مصالحی جهت پوشش پوسته ساختمان ها و به منظور کاهش مشکلات زیست محیطی استفاده می شود.

در این پژوهش سعی بر تخمین میزان آلاینده های ناشی از سوخت خودروها در محیط پارکینگ خیابان بوعلی قزوین و تعیین میزان کاهش این آلاینده ها با به کارگیری سیستم نوین دیوارهای سبز بر جداره های باز این پارکینگ بوده است.

سیستم سبز عمودی که جهت این پژوهش در نظر گرفته شده است، با طراحی ویژه منطبق با نیازهای اقلیمی کشور ایران و بالاخص شهر قزوین در بخش های مختلف (سازه، آبیاری، نوع گیاه، نگه داری و …) ضمن سازگاری کامل با شرایط آب و هوایی مناطق غربی و مرکزی کشور،

زمینه مساعدی را جهت توسعه این سیستم در سراسر کشور و بهره مندی از مزایای گوناگون آن نظیر کاهش آلاینده های محیطی-که از جدی ترین بحران های امروز کشور می باشد.

و زیبایی بصری جداره های شهری، فراهم می آورد. روش به کار گرفته شده

در این مقاله بر پایه ترکیبی از روش های کتابخانه ای و روش های آمار و مدل سازی عددی است،

که جهت تعیین غلظت آلاینده های منوکسید کربن، سرب و دوده های موجود در محیط پارکینگ و محاسبه میزان کاهش این آلاینده ها با استفاده از مدل “مقاومت برگ”، به کار گرفته شده است.

با توجه به نتایج به دست آمده می توان نشان داد که با به کار گیری هر ۱m۲ دیوار سبز بر جداره های باز پارکینگ خیابان بوعلی قزوین به میزان ۷۵۷.۷μg از مجموع آلاینده ها در هر ثانیه کاسته می شود.

به بیان دیگر این دیوارها به میزان ۲۶.۱% از کل آلاینده های موجود در پارکینگ می کاهند و از خسارت های ناشی از آن جلوگیری می کند.

کاربرد دیوارهای سبزدیوارهای سبز

توجه به سهم و نقش گیاهان بر کاهش ذرات آلاینده در محیط های شهری به عنوان یک امکان نسبتا جدید و نوظهور هم در عرصه اجرایی و هم در عرصه مطالعاتی به شمار می رود.

با توجه به داده های به دست آمده و با محاسبات انجام گرفته این مطلب آشکار می شود که با به کار گیری هر ۱m۲ از دیوار سبز طراحی شده جهت این پژوهش بر جداره های پارکینگ خیابان بوعلی قزوین به میزان ۷۵۷.۷μg از مجموع آلاینده ها در هر ثانیه کاسته می شود

و از خسارت های ناشی از انتشار آلاینده های خروجی از خودروها به میزان قابل توجهی کاست.

به بیان دیگر اگر غلظت آلاینده منوکسید کربن را در ساعت شلوغی به میزان ۵۰۰ ppm در نظر بگیریم دیوار سبز موجود در جداره های پارکینگ با توجه به محاسبات انجام گرفته به میزان ۲۲.۶% از میزان آن می کاهد که این مقدار در کل آلاینده ها با توجه به غلبه منوکسید کربنو در نظر داشتن ارتفاع موثر به میزان ۲۶.۱% می باشد.

لازم به ذکر است که در این پژوهش تمامی جداره ها جهت به کاگیری دیوار سبز استفاده نشده است

و فقط جداره های خاص جهت این منظور استفاده شده است. با در نظر گرفتن این مطلب می توان با افزایش سطوح جهت دیوار سبز و طراحی به مراتب بازتر پارکینگ شاهد افزایش رسوب آلاینده ها و بهبود هر چه بیشتر کیفیت هوا بود.

نتاج این پژوهش می تواند به منظور تخمین این مطلب که افزایش سیستم های سبز عمودی و نوع خاص آن که جهت این پژوهش طراحی شده، به عنوان یک راه کار معماری در محیط های متراکم شهری خصوصا در محیط های نسبتا بسته و آلوده نظیر پارکینگ های طبقاتی چه اثراتی را بر کیفیت هوا خواهد داشت، مورد استفاده قرار گیرد.

ذکر این نکته نیز ضروی است که دیوار های سبز علاوه بر کاهش ذرات آلاینده سبب افزایش زیبایی بصری در سیما و منظر شهری، کاهش دما، صرفه جویی در مصرف انرژی و هم چنین تنوع زیستی می شود.

به علاوه کاهش دما توسط گیاهان سبب کاهش نیاز به تهویه هوا و هم چنین کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در هوا می شود. بهره گیری از پوشش گیاهی به عنوان یک مصالح نوین در مجاورت ساختمان ها سبب می شود تا دمای محیط آن تا ℃۳ کاهش یابد.

علاوه بر این بسیاری از گازهای گلخانه ای به ویژه co۲ طی فرآیند جذب کربن توسط برگ های گیاهان جذب و یا بر سطح آن ها رسوب می کنند، که این امرکمک بسیاری به جلوگیری از گرم شدن زمین و اثرات مخرب این گازها بر لایه ازن می شود.

دیوارهای سبز و کاربرد آندیتایل دیوارهای سبز

در ادامه ذکر این نکته ضروری است که اگرچه فضای سبز شهری و هم چنین درختانی که در حاشیه خیابان ها شهری قرارگرفته اند توانایی جذب و پاکسازی آلاینده های موجود در هوا را دارند،

اما این پاک سازی فقط در سطوح پایینی اتفاق می افتد و در سطوح بالاتر که مکان اصلی تجمع ریز گردها و آلاینده های میکرومتری و نفوذ آن ها به داخل ساختمان ها می باشد تاثیری ندارد.

لذا راه کار ارائه شده در این پژوهش که مبتنی بر بهره گیری از نوع خاصی از سیستم های سبز عمودی می باشد،

علاوه بر اجرای آسان و صرفه اقتصادی بالا، می تواند نقش موثری در کاهش میزان آلاینده ها در سطوح بالاتر که مکان اصلی نفوذ آلاینده به ساختمان ها و محل زندگی افراد است، ایفا کند.

بنابراین لزوم توجه بیش تر به سیستم های سبز عمودی به عنوان راه کاری جهت پاک سازی و بهبود کیفیت هوا در محیط های شهری بیش از بیش آشکار می شود.

 دیوارهای سبز، دیوارهای سبز، دیوارهای سبز، دیوارهای سبز

1 نظر
  1. Milana Travis

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.