مبانی شبیه سازی انرژی ساختمان

0 348

مبانی شبیه سازی انرژی ساختمان

سلام. امروز با مشکل اکثر علاقه مندان در زمینه شبیه سازی پاسخ خواهیم داد!

 
 
 • ۱- جلسه اول  
 • مقدمات  
 • تدوین پرسش شبیه سازی  
 • ساده سازی مدل  
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی مانند:Time-step analyses/Point-in time analyses/Level of detail و غیره  
 • تحلیل اطلاعات اقلیمی و کاربرد آن در طراحی معماری  
 • دما، رطوبت، تابش خورشید، میزان ابرناکی، باد، بارندگی  
 • آشنایی با فرمت داده‌های آب و هوایی  
 • تهیه فایل اطلاعات اقلیمی در نرم افزار Meteonorm  
 • نحوه کار با نرم افزار Climate Consultant  
 • ۲- جلسه دوم  
 • برنامه ریزی و هدف گذاری برای دستیابی به اهداف پایداری در طراحی  
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: EUI/Site Energy/Source Energy و غیره  
 • تحلیل انرژی در مراحل ابتدایی طراحی (Base Case Model)  
 • ۳- جلسه سوم  
 • طراحی بر مبنای افزایش بهره وری انرژی در ساختمان  
 • هدف از شبیه سازی انرژی  
 • هندسه مدل و زون حرارتی  
 • شرایط مرزی (Boundary Condition)  
 • Internal Load  
 • ویژگی مصالح (کدر و شفاف)  
 •  
 • U value 
 • R value  
 • Conductivity 
 • Density  
 • SHGC/ Visible Transmittance/Low E Glass  
 • ذخیره حرارتی، پل حرارتی  
 • برنامه زون  
 • تاثیر حضور افراد، میزان فعالیت  
 • بار گرمایش و سرمایش  
 • سیستم تهویه مطبوع  
 • ۴- جلسه چهارم  
 • آسایش حرارتی  
 • عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی  
 • تعیین محدوده آسایش  
 • MTV/PMV/PPD/ Operative Temperature  
 • جلسه پنجم  
 • طراحی بر مبنای روشنایی روز  
 • اندازه گیری روشنایی  
 • کنترل روشنایی روز  
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: False Colors/Sky Condition/Daylight Level/ Work Plane/Daylight Factor/Daylight Autonomy/Glareوغیره  
 • آشنایی با برخی راهکارهای معماری برای افزایش بهره گیری از روشنایی روز  
 • ۶- جلسه ششم  
 • طراحی بر مبنای دریافت تابش خورشید  
 • استراتژی‌های طراحی خورشیدی  
 • ذخیره حرارت  
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: جرم حرارتی، چگالی، گرمای ویژه، زمان تاخیر و غیره  
 • روش‌های محاسبه دریافت تابش در نرم افزار  
 • طراحی سایه‌بان  
 • تولید انرژی  
 • ۷- جلسه هفتم  
 • طراحی بر مبنای جریان هوا  
 • هدف از شبیه سازی جریان هوا  
 • آشنایی با برخی اصطلاحات کاربردی: Stack Effect/Ventilation/Air Leakage/Infiltration/Cross Ventilation  
 • عوامل موثر بر شبیه‌سازی جریان هوا  
 • روشهای شبیه‌سازی جریان هوا(CFD Air Flow Modeling)  
 •  
 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.