مروری بر مطالعات مدلسازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

0 16

امروز با مقاله ای با عنوان مروری بر مطالعات مدلسازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی نوشته عالیه کاظمی و همکاران در خدمت شما هستم.

در این مقاله،  مطالعات انجام شده در خصوص مدلسازی عرضه انرژی مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل های مختلف عرضه انرژی شامل،EFOM ،TIMES ،MARKAL  و ENERGY 2020 ،NEMS ،MESAP ،NPEP ،LEAP ،RET Screen ،MESSAGE ،JASP ،WASP و همچنین سایر مدل های عرضه انرژی در ایران و جهان مورد مطالعه قرار گرفته اند. سپس با انتخاب، شاخص‌های مناسب و دریافت نظر خبرگان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)   تحقیقات انجام‌شده در ایران مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین مطالعات انجام‌شده در کشور درزمینهٔ مدل‌سازی عرضه انرژی معرفی‌شده‌اند.

در ادامه می توانید مقاله کامل را دانلو کنید.

دانلود کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.