آموزش ویرایش پله ها در رویت Revit

آموزش رویت ویرایش پله پس اتمام کار نیز می توانید آنرا ویرایش کنید،

بدین ترتیب پله ها را انتخاب کرده و دکمه Edit Stair را از پانل Modiry/Stair بفشارید.

صفحه نمایش به صورت ترسیمی تغییر شکل می دهد.

با کلیک کردن روی هر بخش از  آن بخش به رنگ آبی در آمده و قابلیت ویرایش Stair را پیدا می کند.

 

پله ها دارای سه بخش کلی هستند :

Run که معرف مسیر حرکتی پله هاست ، Landing که پاگرد و Suport اجزای سازه ای است.

ما رسم را به صورت اتوماتیک به شما آموزش دادیم و نیاز به رسم تک تک اجزا نداشتیم

اما برای ویرایش هر بخش  باید از ابزارهای مخصوص خود استفاده کنیم

من برای تغییر پاگرد آنرا انتخاب کرده و از پانل مربوطه روی گزینه Convert کلیک می کنم.


حال دکمه Edit Sketch رابفشارید تا ابزارهای ترسیمی نمایان شود.

 

خطوط سبز رنگ اطراف پاگرد  نمایان می شود آنها را انتخاب کرده و با استفاده از خطوط ترسیمی آنها را ویرایش کنید.

 

 

من پاگرد نیم دایره ای رسم کردم در نهایت دکمه Finish  را بفشارید.

آموزش رویتپلهرویتویرایش پله
Comments (0)
Add Comment