نرم‌افزار Passive Solar

0 137

نرم‌افزار Passive Solar

طراحی غیر فعال خورشیدی یا passive solar یکی از مهمترین بخش‌های طراحی معماری و حتی تاسیسات است.

طراحی غیر فعال به معنای بکارگیری حداکثر پتانسیل آب و هوا و اقلیم در کمک به کاهش مصرف انرژی بدون استفاده از هرگونه تجهیز مکانیکی در ساختمان است.

برای مثال طراحی بهینه سایبان‌ها (با توجه به طول و عرض جغرافیایی محل ساخت ساختمان بگونه‌ای

که از تابش مستقیم نور خورشید در تابستان جلوگیری و بلعکس در زمستان که تابش خورشیدی مفید می‌باشد، ا

جازه عبور را بدهد، نمونه‌ای از طراحی غیر فعال خورشیدی می‌باشد.

نرم‌افزار Passive Solar

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی در ساختمان با passive solar

نرم‌افزار Passive Solar نرم‌افزار کوچکی برای بررسی تاثیر عواملی چون عرض جغرافیای محل ساختمان،

مساحت پنجره‌ها، جرم حرارتی ساختمان، جنس و ضریب انتقال حرارت اجزای پوسته و غیره بر تغییرات دمایی فضای داخلی می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.