مرور برچسب

الگویها رفتاری

ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگویها رفتاری در پارک های شهری

امروز  مقاله ایی با عنوان ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگویها رفتاری در پارک های شهری نمونه موردی پارک مردم همدان نوشته امین لطیفی معرفی میکنم. چکيده: پارك­هاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي در شهرها، نقش مهمي در رفع…