مرور برچسب

انرژي فسيلي، انرژي غيرفسيلي، آلودگي، تبادل حرارت، بهينه‎سازي، ساختمان، طراحي، فن‎آوري، اجراء، بهره‏برداري مقدمه

بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با توجه به معماری ساختمان

بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با توجه به معماری ساختمان انرژي از مهمترين كار مايه و اصلي‎ترين نيروي اساسي زندگي بشري محسوب گشته و تاريخ و تمدن بشري بر بنياد ابداعات و كشفيات در جهت تبديل انرژيهاي مختلف به يكديگر…