مرور برچسب

دیزاین بیلدر، cfd، designbuilder

شبیه سازی CFD در نرم افزار دیزاین بیلدر

شبیه سازی CFD در نرم افزار دیزاین بیلدر یکی از قابلیت های کاربردی نرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی جریان هوا در داخل و خارج ساختمان می باشد. این قابلیت امکان شبیه سازی توزیع فشار ، سرعت و دما را در فضای داخلی ساختمان را به کاربر می دهد.…