مرور برچسب

مهیار پیر باوقار

تاثیرات شگفت انگیز دیوارهای سبز در کاهش آلاینده ها

دیوارهای سبز! هم گام با توسعه شهر قزوین و به تبع آن افزایش روزافزون خودروها در سطح شهر نیاز به پارکینگ به ویژه در مناطق متراکم شهربیش از گذشته احساس می شود که این نیاز در دهه اخیر با ساخت انواع پارکینگ های عمومی در این مناطق پاسخ داده…