مرور برچسب

نرم‌افزار HEED

نرم‌افزار HEED

نرم‌افزار HEED به‌منظور بررسی و مقایسه میزان صرفه‌ جویی انرژی در ساختمان نرم‌افزار HEED به‌منظور بررسی و مقایسه میزان صرفه‌ جویی ناشی از کاربرد روش‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف سوخت ساختمان‌های مسکونی تهیه شده است . این نرم‌افزار نیز…