مرور برچسب

نرم‌افزار Passive Solar

نرم‌افزار Passive Solar

نرم‌افزار Passive Solar طراحی غیر فعال خورشیدی یا passive solar یکی از مهمترین بخش‌های طراحی معماری و حتی تاسیسات است. طراحی غیر فعال به معنای بکارگیری حداکثر پتانسیل آب و هوا و اقلیم در کمک به کاهش مصرف انرژی بدون استفاده از هرگونه…