مرور برچسب

پنجره های خورشیدی

آشنایی با پنجره های خورشیدی و نحوه عملکرد آنها

در ساده ترین نگاه و تعریف در مورد پنجره های ساختمان میتوان گفت پنجره ها یکی از بخش های اصلی ساختمان ها هستند که وظیفه تامین روشنایی داخل ساختمان در طول روز، تهویه هوا و دید به بیرون را فراهم می آورند. اما در این تعریف هیچگونه دید مهندسی…