مرور برچسب

کتاب تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect

کتاب تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect

آموزش تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect آموزش تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect اين كتاب براي آشنايي و آموزش همه كاربراني است كه در حوزه فعاليت تخصصي خود، نيازمند تحليل شرايط محيطي و انرژی ساختمان هستند. در فصل‌هاي ابتدايي كتاب…