مرور برچسب

کتاب Ecotect

کتاب تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect

آموزش تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect آموزش تحلیل انرژی با نرم افزار Ecotect اين كتاب براي آشنايي و آموزش همه كاربراني است كه در حوزه فعاليت تخصصي خود، نيازمند تحليل شرايط محيطي و انرژی ساختمان هستند. در فصل‌هاي ابتدايي كتاب…