مرور برچسب

engineering capabilities

نقش IPD در استفاده بهینه از توانایی مهندسان

تحویل یکپارچه اقلام پروژه (IPD) با مقاله زیر می توانید دریابید تحویل یکپارچه اقلام پروژه (IPD) چیست و چگونه می توان از آن در مدیریت پروژه ها بهره برد؟ چکیده مقاله به فارسی: تحویل یکپارچه اقلام پروژه IPD (Integrated…