مرور برچسب

Meteonorm

Meteonorm 7.1.3.19872 – ساخت داده اقلیمی

ساخت داده اقلیمی،Meteonorm 7.1.3.19872 Meteonorm 7.1.3.19872 نرم افزار قدرتمند و معتبری جهت ساخت داده های اقلیمی برای بسیاری از شهرها و نقاط جهان می‌باشد. مشکلی که همواره در شبیه سازی های انرژی در ساختمان (و هر نوع شبیه سازی که اطلاعات…