مرور برچسب

Polysun

نرم افزار پلی سان (Polysun )

نرم افزار شبیه سازی Polysun (پلی سان) مدلسازی سلول های فتوولتائیک، کلکتورهای حرارتی خورشیدی و زمین گرمایی همه در یک ابزار بنام پلی سان! نرم افزار شبیه سازی Polysun ابزاری ایده آل برای طراحی و فروش سیستم های خورشیدی و تاسیساتی است.…