مرور برچسب

The STL Exporter 2017

پلاگینThe STL Exporter 2017

پلاگینThe STL Exporter 2017 پلاگینThe STL Exporter 2017 اکسپورتر در نرم افزار Autodesk Revit ، برای تهیه فایل های STL از مدل اطلاعات ساختمان به صورت سه بعدی طراحی شده است که عمل پرینت سه بعدی را راحت تر می سازد. STL فرمت رایجی برای چاپ…